En producentorganisation och ett marknadsbolag

 

Grönsaksmästarna Nordic AB som startade 1999 ägs till 80% av Investum Förvaltning AB vilket ägs av bröderna Peter, Tony och Stefan Tadic. Bröderna har varit verksamma i branschen sedan slutet av 80-talet. Detta gör oss till en stabil samarbetspartner med ett brett kunnande inom frukt, grönt, produktion och detaljhandeln. Vi omsätter drygt 700 miljoner SEK och har ett 50-tal anställda.

Sedan 2011 är vi dessutom etablerade i Danmark med ett dotterbolag, Grønsagsmestrene Nordic Aps. Till skillnad från övriga marknader odlar vi själva i Danmark. Här odlar vi främst olika typer av sallater som Cosmopolitan, isberg, roman och hjärtsallat för den danska marknaden. Tillsammans med vårt dotterbolag når vi ut till hela den svenska, danska och finska marknaden samt delar av den tyska och baltiska marknaden.

På Grönsaksmästarna Nordic AB arbetar vi i första hand med att utveckla, marknadsföra, paketera och distribuera det som våra odlare producerar. I sin helhet hanterar vi produkter från ett hundratal odlare. Våra odlare producerar ett brett utbud av grönsaker med högsta kvalitét. En av våra viktigaste uppgifter är att säkerställa att våra odlare får en tryggad avsättning och ett marknadsmässigt pris. Våra odlare har en personlig inloggning till vår webbportal där de kan se sina avräkningar med aktuella priser, printa ut etiketter och följesedlar och trygga spårbarheten samt läsa om branschaktuell information.

Tillsammans arbetar vi alltid för att vara det bästa alternativet för våra kunder och för att våra produkter ska vara de bästa alternativen för konsumenterna. Vårt sätt att arbeta genomsyras av trygghet, nyfikenhet och erfarenhet.

"Helheten finns där hela tiden. Det handlar istället om detaljerna. Med kunden i fokus ser vi alltid till att leverera det bästa alternativet. "

- Stefan Tadic, VD Grönsaksmästarna Nordic

Våra packerier

Grönsaksmästarna

Grönsaksmästarna har en effektiv produktionsanläggning för konceptpaketering med kompetens att lösa både våra odlares och våra kunders behov. Vår duktiga produktionspersonal ser till att detta är möjligt.

En betydande del av de produkter som vi levererar paketaras i vår packanläggning. Detta innebär att Grönsaksmästarna står för investeringar, kunskap och personal så att odlarna kan fokusera på en sak: att producera de bästa tänkbara produkterna.

Green Pac

Grönsaksmästarna har ett nära och framgångsrikt samarbete med Green Pac, i ett nära samarbete hjälper vi varandra för att ta fram de optimala förpackningarna och förpackningskoncepten. All produktutveckling vi gör tillsammans präglas av ett hållbart tänkande och målet är att förse kunden med vad den vill ha utan att det går ut över miljön.

Green Pac är specialister vad det gäller packning av rotsaker.

Bjäre Potatis

På det vackra Bjäre odlas många av de bästa primörerna i Skandinavien. Flera av de bästa odlarna säljer sin potatis under varumärket Bjäre Hembygd.

I packeriet på Bjäre tvättar och packar vi potatis både till livsmedelskedjorna och restaurangbranschen. Tekniken vi använder i packeriet leder till att vi får fram otroligt fin och jämnstor potatis. 


Kvalitet & Miljöansvar

Vårt mål är 100%...

Grönsakmästarna arbetar prioriterat och ständigt med kvalitetsfrågor. Som kund ska man vara säker på att vi alltid levererar en produkt av bästa kvalitet vid rätt tillfälle. Certifiering är ett viktigt redskap för att säkra kvaliteten. Att hela företaget är både FSSC- och KRAV-certifierade är en trygghet för våra kunder och en självklarhet för oss. Grönsaksmästarna arbetar löpande med riskanalyser, provtagningar och testleveranser samt genomför förebyggande åtgärder. Att vi ställer krav på våra odlare beror på att vi liksom dem eftersträvar högsta kvalitet på produkterna.

Kvalitetsmål

Det övergripande kvalitetsmålet är att leverera de produkter och den service kunder och leverantörer efterfrågar, detta i en jämn kvalitet och i ett jämnt och kontrollerat flöde. I kvalitetsbegreppet inkluderas såväl råvara och presentationen (märkning, bandning, dokumentation etc ) som kringliggande kvalitetsledningssystem. Genom att arbeta i sitt kvalitetsledningssystem (FSSC) försäkrar sig Grönsksmästarna sina kunder och konsumenter att produkterna de säljer är lagenliga, säkra och av rätt kvalitet.

Miljöpolicy

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan för de
produkter och tjänster som vi levererar genom:

 • att delta i projekt för att ta fram förpackningar
  som tillverkas av förnyelsebar råvara.
 • att arbeta med avfallssortering som begränsar
  miljöpåverkan.
 • att ständigt ifrågasätta om produkter som köps
  in har en rimlig miljöpåverkan.
 • att i möjligaste mån begränsa användandet
  av kemikalier.
 • att endast handla med GLOBALGAP-, IP- eller
  KRAV-certifierade livsmedelsleverantörer.

IT som ger förutsättningarna för att ligga i framkant.

Grönsaksmästarna arbetar med effektiva IT-system som skapar en kostnadseffektiv administrativ miljö. Detta effektiviserar inte bara våra rutiner utan skapar även besparingar och effektiviseringar för våra kunder och odlare. IT-miljön är byggd i en flexibel och skalbar miljö som enkelt går att anpassa för företagets eget såväl som kundernas och odlarnas behov. Vi arbetar aktivt med att utveckla och förfina våra stödsystem så att de ständigt anpassas efter rådande situation.

För att göra detta möjligt arbetar vi bl. a med följande lösningar:

 • It-gården för teknisk plattform, drift och säkerhet
 • Affärssystemet Jeeves Enterprise
 • Qliktech och Stratiteq för analyssystemet Qlikview
 • EDI för elektronisk hantering av t ex orders och fakturering
 • Spectrum - För webblösningar

Systemen möter våra kunders krav på kompatibilitet och underlättar kommunikationen i processen, t ex kan föreningens medlemmar logga in för att se prognoser, avräkningar, trycka ut etiketter m.m.