Beneforte®

Beneforte®, är en broccolisort som förädlats fram genom att korsa traditionella kommersiella sorter med en vild italiensk sort. Den vilda sortens förmåga att producera höga halter av fytonutrienten glucoraphanin har förts över till Beneforte®. Dessutom tycker vi att den är extra god.

Ett stort forskningsprojekt påbörjades under säsongen 2013 tillsammans med våra odlare och SLU för att undersöka hur de svenska odlingsförhållandena påverkar halterna av glucoraphanin och andra ämnen i Beneforte® jämfört med andra vanliga broccolisorter.

EU-finansierat projekt avslutat: Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

Under 2020 avslutades ett projekt kring att använda broccoli av sorten Beneforte "Utveckling av näringsladdad broccolisoppa (2015-2178, inom Landsbygdsprogrammets Innovationsstöd EIP Agri) I projektet har olika partners arbetat för att ta fram en god, näringsrik broccolisoppa till målgruppen hälsomedvetna konsumenter, som vill ha lättillgänglig nyttig mat i vardagen.

Som råvara och soppans bas använde vi den broccoli (Beneforte) som är extra rik på glucoraphanin, ett ämne som i kroppen övergår till ämnen som aktiverar mekanismer i kroppen som t.ex. ger sänkning av LDL-kolesterolet.

Samarbetspartners har förutom Grönsaksmästarna varit SLU, RISE, Lyssna Affärsutveckling och andra partners med kompetens inom livsmedel och förädling. En sammanfattning av projektet och resultaten finns på SLU:s webb: https://pub.epsilon.slu.se/17488/

Skördeperiod

Svenskodlat

Import

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec